İnsan Kaynakları Politikası

  • SKS Monostar değerlerini benimseyen.
  • Müşteri memnuniyetinin önemini bilen.
  • Öğrenmeye ve gelişmeye istekli.
  • Verimliliği esas alan.
  • Sistem odaklı yaklaşım sergileyen.
  • Yüksek performansı uzun dönemli sürdürebilen.

Yüksek performansı uzun dönemli sürdürebilen.Çalışanları; şirketimize kazandırmak, onların mesleki ve kişisel gelişimlerine katkı sağlamak, potansiyellerini en verimli şekilde kullanmalarına olanak sağlamak.

Mesaj yaz